A Magyar Köztársaság Elnöke a 93/2019. (III. 1.) KE határozatával az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontját 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

 

Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján kerül sor. A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.

 

Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő Bérlői számára

Röszke Község Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontjai:

2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00 óráig

2019. május 8. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig

Helye: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 77. intézményvezetői iroda.

Az óvoda felvételi körzete: Csongrád megye

Tisztelt Kutyatartók!

 

Az elmúlt időszakban jelzés érkezett Önkormányzatunkhoz,

hogy több tulajdonos ebtartása felelőtlen és nem

felel meg a hivatkozott jogszabályokban foglalt előírásoknak

azzal, hogy az állat közterületre szökésének megakadályo-

zásáról az eb tartója nem gondoskodott, veszélyeztetve

ezzel a lakosok testi épségét és biztonságos közlekedését.

 

Az ebtartással kapcsolatban az alábbi jogszabályi

előírásokra hívom fel a figyelmüket.

A dél-alföldi térség legnagyobb víziközmű-szolgáltatója,  az ALFÖLDVÍZ Zrt.

munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással

 

csatornamű gépész 

munkakörbe

 

Munkavégzés helye: Röszke

Tisztelt Lakosság!

 Az alábbiakban közzétesszük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal járási főállatorvosának döntését:

 A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály I. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály főállatorvosa, mint első fokú hatóság meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Röszke Község külterületére 2019. március 30-tól – 2019. április 19-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Röszke Község Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

Felhívjuk a kedves Ügyfelek figyelmét, hogy

2019. február 4-l a falugazdász ügyfélfogadása módosul:

szerdán 8-16 óráig, csütörtökön 13-16 óráig

lesz elérhető a Teleházban!

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Lakosság!

 

Az alábbiakban közzétesszük a kéményseprést érintő legfontosabb információkat