Helyi hírek

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Civil Bizottsága Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg a Röszke Község közigazgatási területén működő államháztartáson kívüli jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, valamint természetes személyek céljellegű, fejlesztési vagy működési célú kiadásai támogatására.


Tisztelt Röszkeiek!

2011. évben Röszke Község Önkormányzata megbízásából az ENV-INFO Kft készítette el a település Local Agenda 21 Környezeti Fenntarthatósági Programját. Az elkészített dokumentációt meghatározott időközönként érdemes és szükségszerű felülvizsgálni, annak érdekében, hogy a tervben megfogalmazott pontok, intézkedési tervek és feladatok továbbra is biztosítják-e a település fejlődését, annak jövőjét és élhetőségét.

A felülvizsgálati program elkészítésére vonatkozó útmutatók alapján egy kérdőív készült, mely IDE KATTINTVA érhető el!

A kérdőívek kitöltésével Ön elmondhatja Röszkéről és a környezetéről alkotott véleményét, a kiértékelés alapján pedig a település különböző jellemzőiről kaphatunk részletes képet, melynek segítségével lehetőségünk nyílik olyan hosszú távú fenntarthatósági célokat megfogalmazni, melynek elsődleges célja elősegíteni Röszke település gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba való fejlődését.

A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli, kb. 20 percet vesz igénybe, a kitöltést követően feltétlen rá kell kattintani a küldés gombra, mert az csak így lesz értékelhető.

Válaszát, segítő közreműködését előre is köszönjük!


Tisztelt Lakosunk!

Az elmúlt időszakban módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok, többek között a 385/2014 (XII. 31.) Kormányrendelet.


Röszke Község Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Röszkei Polgármesteri Hivatalban leadásra került egy összecsukható, camping jellegű talált kerékpár.

Amennyiben ráismernek az elvesztett tárgyukra, úgy kérem, hogy ügyfélfogadási időben mihamarabb személyesen jelentkezzenek a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.), az elvesztett tárgy átvételére.

Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő, használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (pl. okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.

Dr. Gácser Tamás

jegyző


Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása; A méhészkedés általános szabályai


Tisztelt Röszkei Lakosok!


A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal alakult meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a külső szakemberekkel kiépített és fenntartott partnerkapcsolatokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja.

 


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről


A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kibocsájtását Társaságunk, bérszámlázás keretében, az NHKV Zrt. nevében fogja elvégezni.

Az idei évben a korábbi gyakoriság szerint, vagyis kéthavi számlákat állítunk ki, melyeket, hogy ne egyszerre jelentsenek megterhelést, az alábbiak szerint ütemezünk:

 


(2016.10.01-től)

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú melléklete szerint

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint


A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. §-a és a 341/J. §-a rendelkezései szerint – figyelemmel a Pp. 397/I. § (2) bekezdés b) és c) pontjára – a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben és a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton köteles benyújtani.