Helyi hírek

Tisztelt Lakosunk!

Az elmúlt időszakban módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok, többek között a 385/2014 (XII. 31.) Kormányrendelet.


Röszke Község Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Röszkei Polgármesteri Hivatalban leadásra került egy összecsukható, camping jellegű talált kerékpár.

Amennyiben ráismernek az elvesztett tárgyukra, úgy kérem, hogy ügyfélfogadási időben mihamarabb személyesen jelentkezzenek a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.), az elvesztett tárgy átvételére.

Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő, használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (pl. okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.

Dr. Gácser Tamás

jegyző


Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása; A méhészkedés általános szabályai


Tisztelt Röszkei Lakosok!


A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal alakult meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a külső szakemberekkel kiépített és fenntartott partnerkapcsolatokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja.

 


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről


A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kibocsájtását Társaságunk, bérszámlázás keretében, az NHKV Zrt. nevében fogja elvégezni.

Az idei évben a korábbi gyakoriság szerint, vagyis kéthavi számlákat állítunk ki, melyeket, hogy ne egyszerre jelentsenek megterhelést, az alábbiak szerint ütemezünk:

 


(2016.10.01-től)

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú melléklete szerint

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint


A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. §-a és a 341/J. §-a rendelkezései szerint – figyelemmel a Pp. 397/I. § (2) bekezdés b) és c) pontjára – a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben és a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton köteles benyújtani.


 

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

 

 

 

PÁLYÁZATI ANYAG MELLÉKLETBEN!