Helyi hírek

A társállatok világnapja minden évben június 20-án van. Az állatok védelme érdekében jogszabályok is rögzítik az állattartás követelményeit, melyek közül az alábbiakra szeretnénk a figyelmet felhívni.Tisztelt Lakosság!


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. Az említett tájékoztatót az érdeklődők a "Részletekre" kattintva olvashatják.


Borbásné Márki Márta
polgármester


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. június 1-jétől a Magyar Honvédség ismét feladatot lát el a határvédelem kapcsán, emiatt településünkön is katonai jelenlétre számíthatnak. A Magyar Honvédség feladatellátásával kapcsolatban bővebb tájékoztatás a 06 30/ 773-74-64-es telefonszámon kapható.


Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő Bérlői számára


Tisztelt Kutyatartók!

 

Az elmúlt időszakban jelzés érkezett Önkormányzatunkhoz,

hogy több tulajdonos ebtartása felelőtlen és nem

felel meg a hivatkozott jogszabályokban foglalt előírásoknak

azzal, hogy az állat közterületre szökésének megakadályo-

zásáról az eb tartója nem gondoskodott, veszélyeztetve

ezzel a lakosok testi épségét és biztonságos közlekedését.

 

Az ebtartással kapcsolatban az alábbi jogszabályi

előírásokra hívom fel a figyelmüket.