BURSA HungaricaRöszke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2018. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.


A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: (2017. október 3-tól az önkormányzati csatlakozást követően) a

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. (Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.) A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázathoz csatolandó melléklethez jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetők.

 

A pályázat kiírása, a pályázat részletes feltételei 2017. október 3-tól tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján (http://www.emet.gov.hu/fooldal) juthatnak még további információhoz a pályázat benyújtásának részletes feltételeiről.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje

2017. november 7.

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

-           felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos képzésben folytatják tanulmányaikat, valamint azok a fiatalok, akik

-           a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tannévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné   és   Bite Sándorné ad.  (telefon:   62/573-041,   62/573-030, e-mail cím: szociroda@roszkenet.hu,     bitene@roszkenet.hu)

 

 

                                                                         Borbásné Márki Márta

                                                                                  polgármester