Álláshirdetés 

Röszkei Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Röszkei Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31-ig, legfeljebb a tartós távollét végé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kötelezettségvállalások, szállítói számlák rögzítése, pénzügyi és számviteli egyeztetési feladatok. A vagyonnyilvántartás vezetése, bérszámfejtéshez kapcsolódó adatok rögzítése. Banki utalások intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Röszkei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Magyar állampolgárság,

·        Cselekvőképesség,

·        Büntetlen előélet,

·        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettség vagy mérlegképes könyvelő végzettség,

·        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·        pénzügyi-számviteli területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

·        Problémamegoldó készség

·        Önálló, felelősségteljes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        A 45/2012. (III. 20.) Kormány rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

·        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai

·        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylését igazoló irat másolata

·        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető nyújt, a 06-62/573-034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Postai úton, a pályázatnak a Röszkei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

·        Személyesen: Királyné Csermák Magdolna önkormányzati és hatósági csoportvezető, Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat kiírója személyes meghallgatásra hívhatja. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírását követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel és a kinevezés napján rendelkezik hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.