Tájékoztatás Röszke Települési Arculati Kézikönyvéről és településképi rendeletéről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült Röszke Települési Arculati Kézikönyve és településképi rendelete, melyek megtekinthetők a www.roszke.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban.

 

A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: Partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

 

A Partner észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül tehet papír alapon személyes benyújtással a Polgármesteri Hivatalban. A Partnerek elektronikus észrevételeiket, javaslataikat a papadam.71@gmail.com e-mail címre küldhetik meg.


Kapcsolódó dokumentumok:
Röszke Településképi Arculati Kézikönyv
Önkormányzati rendelet a településkép védelméről