Javaslatkérés "Röszke Község Díszpolgára" és "Röszkéért Hűséggel" kitüntető címekre
Tisztelt Lakosság!

A díszpolgári cím adományozásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet szerint „Röszke Község Díszpolgára” cím adható elsősorban annak a személynek, aki Röszke település

a)      fejlődéséért,

b)      oktatásáért,

c)      művészetéért,

d)     sportjáért,

e)      kultúrájáért

kiemelkedő tevékenységet fejt ki, illetve végzett.

A cím viselőjére javaslatot tehet az, aki Röszke község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik.

A díszpolgári cím odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

A helyi kitüntetés adományozásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet szerint „Röszkéért Hűséggel” kitüntetés annak adható, aki

a)      az 1956-os események során – vagy azt követően, de azzal összefüggésben – kifejtett tevékenységével röszkei emberek életét mentette meg, függetlenül pártállásától, politikai meggyőződésétől,

b)      Röszke település fejlődéséért, oktatásáért, művészetéért, sportjáért, kultúrájáért kiemelkedő tevékenységet fejt ki, illetve végzett,

c)      a röszkeiek egészségneveléséért, tájékoztatásáért vagy bármilyen területen (foglalkozás, közösségi munka, stb.) kimagasló tevékenységet végez vagy végzett.

A kitüntetés viselőjének személyére bárki javaslatot tehet, melynek adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

 

Kérjük a település lakóit, hogy a kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslataikat indokolással ellátva 2018. július 30. napjáig beérkezőleg juttassák el a Röszkei Polgármesteri Hivatalba személyesen, postai úton vagy a polgarmester@roszkenet.hu email címre.

 

Röszke Község Önkormányzata