Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról 


Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:

 

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl.: fát, szenet, stb.) felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására vonatkozó jogosultsági feltételek:

 

·         a háztartás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban nem részesült lakossági fogyasztó,

·         a háztartás gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik,

·         háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be,

·         az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

 

Az eljárás során háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közösségét kell érteni.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani a Röszkei Polgármesteri Hivatalban. Felhívjuk a figyelmet, hogy e határidő jogvesztő.

 

Az igénybejelentést az Igénybejelentő formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet megtenni. A formanyomtatvány elérhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.roszke.hu oldalról.

 

Az igénybejelentéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné, Bite Sándorné, Kiss József vagy Sövényházi Gábor ügyintézőhöz fordulhatnak felvilágosításért személyesen vagy a 06 62/ 573-030-as telefonszámon.

 

Az igénybejelentésekkel összefüggésben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálatot folytat le, melynek során leellenőrzésre kerül, hogy a bejelentő házastársa korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

 

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el (valótlan nyilatkozatot tett), az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

 

Röszke Község Önkormányzata


Kapcsolódó dokumentumok:
Igénybejelentő nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató