Tájékoztató a gyermek születéséhez nyútott települési támogatásrólTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január 1-jétől – a Képviselő-testület döntése alapján – településünkön bevezetésre került a gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás, mely a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 3. § alapján nyitott „Start számlán” lévő összeghez (babakötvény) Röszke Község Önkormányzata által nyújtott pénzbeli kiegészítést váltja fel.


A támogatási formára vonatkozó szabályok az alábbiak:

 

Gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás

12/C. §

(1) A szülőanya a gyermek születésére tekintettel – a jövedelmi, vagyoni helyzetére tekintet nélkül – gyermek születéséhez nyújtott települési támogatásra jogosult, ha

a) a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik Röszke Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza,

c) Röszke Község közigazgatási területén él életvitelszerűen, és

d) a támogatás iránti kérelmét a gyermek születését követő 18 hónapon belül nyújtja be.

 

(2) A gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás egy gyermekre tekintettel egy alkalommal állapítható meg.

 

(3) Gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás összege gyermekenként 30.000,-Ft, mely természetbeni vagy pénzbeli ellátásként állapítható meg.

 

(4) Amennyiben a gyermek születéséhez nyújtott települési támogatásra jogosult anya a támogatás igénybe vételét megelőzően elhalálozott, úgy a gyermek születéséhez nyújtott települési támogatást a gyermeket saját háztartásában nevelő, gondozó apa igényelheti, ha az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel.

 

(5) Gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás állapítható meg az örökbefogadó szülőnek és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével a gyámnak is, amennyiben az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel, és a szülési támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

 

(6) A gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet (…) formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

 

Azon gyermek esetében, akinek a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 3. § alapján nyitott „Start számlán” lévő összeget (babakötvény) Röszke Község Önkormányzata a 4/2006. (II. 15.) Kt. Ör. rendelete alapján hozott határozattal korábban kiegészítette, a gyermek születéséhez nyújtott települési támogatást nem igényelhetik.

 

További információért a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné vagy Bite Sándorné ügyintézőhöz fordulhatnak.

 

 

Dr. Gácser Tamás sk.

jegyző