Tájékoztató kutyatartással kapcsolatbanTisztelt Kutyatartók!

 

Az elmúlt időszakban jelzés érkezett Önkormányzatunkhoz,

hogy több tulajdonos ebtartása felelőtlen és nem

felel meg a hivatkozott jogszabályokban foglalt előírásoknak

azzal, hogy az állat közterületre szökésének megakadályo-

zásáról az eb tartója nem gondoskodott, veszélyeztetve

ezzel a lakosok testi épségét és biztonságos közlekedését.

 

Az ebtartással kapcsolatban az alábbi jogszabályi

előírásokra hívom fel a figyelmüket.


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai szerint:

Az eb tulajdonosa, illetve aki az ebet gondozza, felügyeli (a továbbiakban együtt: ebtartó) köteles a

jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek

megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

Az eb életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára.

Az ebtartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi

egyszeri ellenőrzéséről.

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,

szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott eb számára is biztosítani kell a

zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

Az eb ürülékét az ebtartó a közterületről köteles eltávolítani.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 147. Veszélyeztetés

kutyával 193. § (1) bekezdése szerint:

147. Veszélyeztetés kutyával

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni

hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a

vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi

vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy

játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

(A lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, a tanyák és a közutak

kivételével a külterületi ingatlanok vadászterületnek minősülnek.)

 

 

A fentiek alapján felhívom az ebtartók figyelmét, hogy aki megvalósítja a

Veszélyeztetés kutyával szabálysértés tényállását

 

5.000 forinttól – 150.000 forintig

terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

 

Amennyiben bárki a fenti magatartások elkövetését észleli és emiatt feljelentést kíván

tenni, azt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalánál teheti meg.

 

A szabálysértési eljárás és a pénzbírság megelőzése érdekében kérem az ebtartókat,

hogy a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjenek. A felelős állattartás

mindannyiunk közös érdeke!

 

Dr. Gácser Tamás

sk. jegyző