BURSA HungaricaRöszke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2021. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 


A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: (2020. október 1-től az önkormányzati csatlakozást követően) a

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. (Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.) A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázathoz csatolandó melléklethez jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetők.

 

A pályázat kiírása, a pályázat részletes feltételei 2020. október 1-től tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján (http://www.emet.gov.hu/fooldal) juthatnak még további információhoz a pályázat benyújtásának részletes feltételeiről.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje

2020. november 5.

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

-           felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos képzésben folytatják tanulmányaikat, valamint azok a fiatalok, akik

-           a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022. tannévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné   és   Bite Sándorné ad.  (telefon:   62/573-041,   62/573-030, e-mail cím: szociroda@roszkenet.hu,     bitene@roszkenet.hu)

                                                                                                  Borbásné Márki Márta

                                                                      polgármester