Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtő kukák átvételérőlTisztelt Lakosunk!

Az elmúlt hónapban tájékoztatást adtunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő változásokról.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szelektív hulladék zsákban történő gyűjtését belterületen felváltja a szelektív hulladék gyűjtőedényben (kuka) történő gyűjtése.

Az Önkormányzat és a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató közreműködésével a település belterületén az ingatlanhasználók részére a szelektív hulladék gyűjtőedényben való gyűjtéséhez ingyenesen kukák kerülnek kiosztásra.

Nem osztunk ki szelektív gyűjtőedényt viszont azon ingatlanokra, ahol a hulladékszállítás szüneteltetése bejelentésre került.

Felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét, akik a 2017. február hónapra meghirdetett átadás-átvételi napokon nem jelentek meg, hogy a kukák átvétele céljából jelenjenek meg az alábbi időpontok valamelyikén a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.):

 

  • 2017. március 23. (csütörtök) 12-től 17-ig,
  • 2017. március 25. (szombat) 8-tól 12-ig,
  • 2017. március 31. (péntek) 12-tól 18-ig.

A kukák átvételéhez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és legutóbbi hulladékszállításra vonatkozó számlájukat, valamint ha nem a számlán számlafizetőként feltüntetett személy az átvevő, akkor két tanúval aláíratott a kuka átvételére vonatkozó meghatalmazást.

Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyv ügyfélre vonatkozó pontjait az átvétel előtt ki kell tölteni.

Amennyiben a számlafizetőként nyilvántartott fél adataiban változás történt, a változás igazolására a szükséges dokumentum másolatát is hozza magával.

A szükséges dokumentumok hiányában az edények átvételére nincs lehetőség.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel a Röszkei Polgármesteri Hivatalban Kiss József (06 62/ 573-037) és Korda Zoltánné (06 62/ 573-041) ügyintézők tudnak felvilágosítást adni.

 Röszke Község Önkormányzata