Helyi hírekHelye: Az általános iskola udvara

2017. október 11. (szerda) - 13. (péntek)  7.00-18.00 óráig

Gyűjtött hulladékfajták: papír, műanyag palack (PET palack)

A behozott hulladékot lemérjük és ennek alapján az osztályok között versenyt hirdetünk. A legjobb három osztályt díjazzuk. A gyűjtött hulladék már október 9-től hozható!!! A konténer elszállítása okt. 16. hétfő. A hulladékgyűjtésből befolyt pénzösszeget iskolai programok támogatására fordítjuk.


Röszke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2018. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.


Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet


Tájékoztató a településre elrendelt méhegészségügyi települési zárlatról


Tisztelt Lakosság!

A Csongrád Megyei Önkormányzat a terület- és gazdaságfejlesztési feladatkörén belül aktív befektetésösztönző tevékenységbe kezd. A cél növelni a befektetői aktivitást a megyében, a megye településein, hiszen ennek eredményeként minőségi munkahelyeket várnak, illetve azt, hogy az új befektetéseknek köszönhetően a már működő helyi vállalkozások piaci pozíciója is javul, komoly beszállítói lehetőségek nyílhatnak helyben.


Tisztelt Lakosság!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. Az említett tájékoztatót az érdeklődők a Részletekre kattintva olvashatják.

Borbásné Márki Márta

polgármesterTisztelt Röszkei Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján: