Helyi hírek

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal települési ügysegédjének ügyfélfogadási helye megváltozik.

2017. április 21-étől a települési ügysegéd a 6758 Röszke, Felszabadulás utca 87. szám alatt, a Teleház épületében fogadja az ügyfeleket.


Röszke Község Önkormányzata


Elkezdődött az egységes kérelmek (területalapú támogatás) beadási időszaka. A szankciómentes benyújtás határideje május 15.!

A kérelem benyújtásához a következőket hozza magával:

  • Ügyfél-azonosító szám (tízjegyű „MVH” regisztrációs szám),
  • regisztrációs számhoz tartozó jelszó,
  • földhasználati lap (ha nem történt változás a területeket illetően nem kell újat igényelni, de szükség van a helyrajzi számra és a pontos művelt területméretre),
  • őstermelői igazolvány (új típusú plasztik kártya).

Április 19-től kezdődően a benyújtási időszak végéig minden héten szerdán, csütörtökön és pénteken a Röszkei Teleházban leszek elérhető, előre egyeztetett időpontok alapján, melyet szintén a Teleházban (06-62-573-870) lehet kérni.

Szalma István falugazdász

+36 30 532 45 64, szalma.istvan@nak.hu


2017-ben is Főzősuli programot szervez a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Friends of the Earth által koordinált projekt ("School of Sustainability) résztvevőjeként.

Foglalkozások:


Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Földművelésügyi Minisztérium (FM) 2017.03.03-án pénteken.

A szaktárca pénteken a kormány honlapján közzétett határozat szerint az általános tilalmat azonnali hatállyal átmeneti időre rendelték el az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint azok határától számított kétszáz méteren belüli területekre. Ezeken a területeken mostantól - a kijelölt tűzrakó helyeken is - valamint a közút- és vasút menti fásításokban tilos a tűzgyújtás beleértve a parlag- és gazégetést is.

Külön felhívják a figyelmet az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területen dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányterméket ne dobjanak el.

A rendkívül gyúlékony száraz növényzet és erdei avar az erdőkben, fásításokban vagy mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket okozhat - emelte ki az FM.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéséket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. A tilalom feloldásáról a tűzveszély elmúltával intézkednek - olvasható a határozatban.

Forrás: MTI


Tisztelt Röszkei Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:


Tisztelt Lakosság!

Jelen tájékoztatómmal szeretném felhívni valamennyi érintett röszkei lakos figyelmét a fiatalok életkezdési támogatása, hétköznapi nevén babakötvény lehetőségeire.

 


Tisztelt Lakosunk!

Az elmúlt hónapban tájékoztatást adtunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő változásokról.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szelektív hulladék zsákban történő gyűjtését belterületen felváltja a szelektív hulladék gyűjtőedényben (kuka) történő gyűjtése.

Az Önkormányzat és a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató közreműködésével a település belterületén az ingatlanhasználók részére a szelektív hulladék gyűjtőedényben való gyűjtéséhez ingyenesen kukák kerülnek kiosztásra.

Nem osztunk ki szelektív gyűjtőedényt viszont azon ingatlanokra, ahol a hulladékszállítás szüneteltetése bejelentésre került.

Felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét, akik a 2017. február hónapra meghirdetett átadás-átvételi napokon nem jelentek meg, hogy a kukák átvétele céljából jelenjenek meg az alábbi időpontok valamelyikén a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.):

 

  • 2017. március 23. (csütörtök) 12-től 17-ig,
  • 2017. március 25. (szombat) 8-tól 12-ig,
  • 2017. március 31. (péntek) 12-tól 18-ig.

A kukák átvételéhez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és legutóbbi hulladékszállításra vonatkozó számlájukat, valamint ha nem a számlán számlafizetőként feltüntetett személy az átvevő, akkor két tanúval aláíratott a kuka átvételére vonatkozó meghatalmazást.

Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyv ügyfélre vonatkozó pontjait az átvétel előtt ki kell tölteni.

Amennyiben a számlafizetőként nyilvántartott fél adataiban változás történt, a változás igazolására a szükséges dokumentum másolatát is hozza magával.

A szükséges dokumentumok hiányában az edények átvételére nincs lehetőség.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel a Röszkei Polgármesteri Hivatalban Kiss József (06 62/ 573-037) és Korda Zoltánné (06 62/ 573-041) ügyintézők tudnak felvilágosítást adni.

 Röszke Község Önkormányzata

 


Tisztelt Lakosunk!

Helyi Építési Szabályzatunk ismét változtatásra szorul helyi vállalkozások és az önkormányzat fejlesztési szándékai miatt.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2017. március 8-tól kezdődően 15 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A rendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy legfeljebb 8 nappal később írásban. A fórum 2017. március 20-án 17 órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében kerül megrendezésre.

A módosítás tervanyaga és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető: http://www.ujleptekbt.hu

(„Röszke” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)

 Borbásné Márki Márta s.k.

polgármester


Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Civil Bizottsága Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg a Röszke Község közigazgatási területén működő államháztartáson kívüli jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, valamint természetes személyek céljellegű, fejlesztési vagy működési célú kiadásai támogatására.


Tisztelt Röszkeiek!

2011. évben Röszke Község Önkormányzata megbízásából az ENV-INFO Kft készítette el a település Local Agenda 21 Környezeti Fenntarthatósági Programját. Az elkészített dokumentációt meghatározott időközönként érdemes és szükségszerű felülvizsgálni, annak érdekében, hogy a tervben megfogalmazott pontok, intézkedési tervek és feladatok továbbra is biztosítják-e a település fejlődését, annak jövőjét és élhetőségét.

A felülvizsgálati program elkészítésére vonatkozó útmutatók alapján egy kérdőív készült, mely IDE KATTINTVA érhető el!

A kérdőívek kitöltésével Ön elmondhatja Röszkéről és a környezetéről alkotott véleményét, a kiértékelés alapján pedig a település különböző jellemzőiről kaphatunk részletes képet, melynek segítségével lehetőségünk nyílik olyan hosszú távú fenntarthatósági célokat megfogalmazni, melynek elsődleges célja elősegíteni Röszke település gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba való fejlődését.

A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli, kb. 20 percet vesz igénybe, a kitöltést követően feltétlen rá kell kattintani a küldés gombra, mert az csak így lesz értékelhető.

Válaszát, segítő közreműködését előre is köszönjük!