Helyi hírek


2019. július 01. napján (hétfőn)

10,00 – 18,00 óráig

a Polgármesteri Hivatal épületénél

a 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. szám alatt


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. június 1-jétől a Magyar Honvédség ismét feladatot lát el a határvédelem kapcsán, emiatt településünkön is katonai jelenlétre számíthatnak. A Magyar Honvédség feladatellátásával kapcsolatban bővebb tájékoztatás a 06 30/ 773-74-64-es telefonszámon kapható.


Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő Bérlői számára


Tisztelt Kutyatartók!

 

Az elmúlt időszakban jelzés érkezett Önkormányzatunkhoz,

hogy több tulajdonos ebtartása felelőtlen és nem

felel meg a hivatkozott jogszabályokban foglalt előírásoknak

azzal, hogy az állat közterületre szökésének megakadályo-

zásáról az eb tartója nem gondoskodott, veszélyeztetve

ezzel a lakosok testi épségét és biztonságos közlekedését.

 

Az ebtartással kapcsolatban az alábbi jogszabályi

előírásokra hívom fel a figyelmüket.