Helyi hírek

 

Az NKM Áramhálózati Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a téli időjárás helyenként átmeneti problémát okoz a villamosenergia-szolgáltatásban. Hálózatunkon a jelentős jegesedés és zúzmara lerakódás következtében zárlatok és vezetékszakadások fordulhatnak elő.

 

Ezen hibák elhárításán szakembereink folyamatosan dolgoznak, azonban előfordulhat az is, hogy hosszabb-rövidebb ideig áramkimaradások jelentkeznek, amelyek elhárításáig kérjük ügyfeleink megértését és szíves türelmét!

 


Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatom a településünk lakóit, hogy Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 18-ai ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve 2020. február 1-jei hatállyal az alábbi közterületek elnevezését változtatta meg:


Röszke Község Önkormányzata eladásra kínálja a tulajdonában álló Röszke külterület 055/4 helyrajzi számú, természetben a Röszke, II. körzet 140. szám alatti kivett tanya, szántó művelési ágú, 2877 m2 területű ingatlanát.

További tájékoztatás Borbásné Márki Márta polgármestertől kérhető személyesen vagy a 06 70/313-9924-es telefonszámon.



Október 29-én  röszkei képviselő testületünk tagjai ünnepélyes keretek között tették le esküjüket az alakuló ülésén. Az eskünk szövegének megfelelően a következő öt évben Röszke település fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen és szívvel-lélekkel fogunk dolgozni! Köszönjük a bizalmat, a szavazatokat, kérjük továbbra is a röszkeiek támogatását munkánkban, hiszen mindannyiunknak a falunk az első!


Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható röszkei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek elsősorban az aktív korúak ellátására jogosult személynek, az időskorúak járadékára jogosult személynek, a lakásfenntartási támogatásra jogosult személynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak.

Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható továbbá annak, akinek a háztartásában (családjában) az egy főre számított havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (jelenleg 62.700,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250,- Ft-ot).

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 2019. október 1-től október 25-ig az e célra meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. Ügyintéző Korda Zoltánné és Bite Sándorné. Telefon: 573-030, 573-041.

Röszke Község Önkormányzata


Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban közzétesszük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal járási főállatorvosának döntését: