Helyi hírek

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 164/2008. (XII.20.) FVM sz. rendelete értelmében az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.


Tisztelt Lakosság!

A díszpolgári cím adományozásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet szerint „Röszke Község Díszpolgára” cím adható elsősorban annak a személynek, aki Röszke település

a)      fejlődéséért,

b)      oktatásáért,

c)      művészetéért,

d)     sportjáért,

e)      kultúrájáért

kiemelkedő tevékenységet fejt ki, illetve végzett.

A cím viselőjére javaslatot tehet az, aki Röszke község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik.

A díszpolgári cím odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

A helyi kitüntetés adományozásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet szerint „Röszkéért Hűséggel” kitüntetés annak adható, aki

a)      az 1956-os események során – vagy azt követően, de azzal összefüggésben – kifejtett tevékenységével röszkei emberek életét mentette meg, függetlenül pártállásától, politikai meggyőződésétől,

b)      Röszke település fejlődéséért, oktatásáért, művészetéért, sportjáért, kultúrájáért kiemelkedő tevékenységet fejt ki, illetve végzett,

c)      a röszkeiek egészségneveléséért, tájékoztatásáért vagy bármilyen területen (foglalkozás, közösségi munka, stb.) kimagasló tevékenységet végez vagy végzett.

A kitüntetés viselőjének személyére bárki javaslatot tehet, melynek adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

 

Kérjük a település lakóit, hogy a kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslataikat indokolással ellátva 2017. június 30. napjáig beérkezőleg juttassák el a Röszkei Polgármesteri Hivatalba személyesen, postai úton vagy a polgarmester@roszkenet.hu email címre.

 

Röszke Község Önkormányzata


Kézműves árusok jelentkezését várjuk, a XXVII. Röszkei Falunapok és XXIII. Nemzetközi Töltött Káposzta-főző Verseny idejére. Olyan árusokat várunk, akik a népi hagyományt előtérbe helyezve kézzel készült termékeiket népszerűsítik. Jelentkezés Bényiné Bóka Mónikánál a fesztival.arus@gmail.com e-mail címen lehetséges.


Röszke, 2017. június 3-11.

2017 - Az IMÁDSÁG éve a röszkei egyházközségben


Tisztelt Röszkei Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal települési ügysegédjének ügyfélfogadási helye megváltozik.

2017. április 21-étől a települési ügysegéd a 6758 Röszke, Felszabadulás utca 87. szám alatt, a Teleház épületében fogadja az ügyfeleket.


Röszke Község Önkormányzata


Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Földművelésügyi Minisztérium (FM) 2017.03.03-án pénteken.

A szaktárca pénteken a kormány honlapján közzétett határozat szerint az általános tilalmat azonnali hatállyal átmeneti időre rendelték el az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint azok határától számított kétszáz méteren belüli területekre. Ezeken a területeken mostantól - a kijelölt tűzrakó helyeken is - valamint a közút- és vasút menti fásításokban tilos a tűzgyújtás beleértve a parlag- és gazégetést is.

Külön felhívják a figyelmet az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területen dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányterméket ne dobjanak el.

A rendkívül gyúlékony száraz növényzet és erdei avar az erdőkben, fásításokban vagy mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket okozhat - emelte ki az FM.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéséket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. A tilalom feloldásáról a tűzveszély elmúltával intézkednek - olvasható a határozatban.

Forrás: MTI


Tisztelt Lakosság!

Jelen tájékoztatómmal szeretném felhívni valamennyi érintett röszkei lakos figyelmét a fiatalok életkezdési támogatása, hétköznapi nevén babakötvény lehetőségeire.

 


Tisztelt Lakosunk!

Az elmúlt hónapban tájékoztatást adtunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő változásokról.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szelektív hulladék zsákban történő gyűjtését belterületen felváltja a szelektív hulladék gyűjtőedényben (kuka) történő gyűjtése.

Az Önkormányzat és a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató közreműködésével a település belterületén az ingatlanhasználók részére a szelektív hulladék gyűjtőedényben való gyűjtéséhez ingyenesen kukák kerülnek kiosztásra.

Nem osztunk ki szelektív gyűjtőedényt viszont azon ingatlanokra, ahol a hulladékszállítás szüneteltetése bejelentésre került.

Felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét, akik a 2017. február hónapra meghirdetett átadás-átvételi napokon nem jelentek meg, hogy a kukák átvétele céljából jelenjenek meg az alábbi időpontok valamelyikén a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.):

 

  • 2017. március 23. (csütörtök) 12-től 17-ig,
  • 2017. március 25. (szombat) 8-tól 12-ig,
  • 2017. március 31. (péntek) 12-tól 18-ig.

A kukák átvételéhez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és legutóbbi hulladékszállításra vonatkozó számlájukat, valamint ha nem a számlán számlafizetőként feltüntetett személy az átvevő, akkor két tanúval aláíratott a kuka átvételére vonatkozó meghatalmazást.

Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyv ügyfélre vonatkozó pontjait az átvétel előtt ki kell tölteni.

Amennyiben a számlafizetőként nyilvántartott fél adataiban változás történt, a változás igazolására a szükséges dokumentum másolatát is hozza magával.

A szükséges dokumentumok hiányában az edények átvételére nincs lehetőség.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel a Röszkei Polgármesteri Hivatalban Kiss József (06 62/ 573-037) és Korda Zoltánné (06 62/ 573-041) ügyintézők tudnak felvilágosítást adni.

 Röszke Község Önkormányzata

 


Tisztelt Lakosunk!

Helyi Építési Szabályzatunk ismét változtatásra szorul helyi vállalkozások és az önkormányzat fejlesztési szándékai miatt.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2017. március 8-tól kezdődően 15 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A rendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy legfeljebb 8 nappal később írásban. A fórum 2017. március 20-án 17 órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében kerül megrendezésre.

A módosítás tervanyaga és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető: http://www.ujleptekbt.hu

(„Röszke” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)

 Borbásné Márki Márta s.k.

polgármester