HatárrendészA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője határrendészeti szakterületre

pályázatot hirdet a Szeged, Nagylak, Kiszombor

Határrendészeti Kirendeltségek állományába

Járőrtárs beosztás betöltésére


A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzést követően sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába kerülnek kinevezésre 12 hónap próbaidő kikötésével.

 

A beosztásban ellátandó feladatok:

 

Az őr- járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Szeged, Nagylak vagy Kiszombor Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.

 

Munkavégzés helye:

 

A sikeres szakmai vizsgát követően Szeged, Nagylak vagy Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség.

 

Illetmény:

 

-          a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 180.500 Ft/hó munkabér, 

-          a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó alapilletmény,

-          egyéb pótlékok:

a)    angol, német, francia, kínai, arab vagy orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5.796 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet, 

b)   éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap (melynek összege: 38.650 Ft) 0,5 %-a, 

c)    készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

d)   kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1%-a,

-          teljesítményjuttatás – első alkalommal 2019-ben, az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben,  

-          túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben. 

 

 

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva – feltételek teljesítése esetén - négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:

 

-          cafetéria juttatás (évi bruttó 200.000 Ft), 

-                      lakhatási támogatás:

a)      lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel, 

b)      lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

-          természetbeni ellátások (a feladatellátáshoz szükséges fegyverzet, felszerelés, ruházat),  

-          évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a,  

-          munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a), 

-          egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti- vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a), 

-          belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

-                      kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

-                      támogatások: 

a)      üdülési támogatás, 

b)      családalapítási támogatás, 

c)      illetményelőleg, 

d)      későbbi továbbtanulási szándék esetén tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, 

-          szociális, születési, beiskolázási, temetési segély, 

-          egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás), 

-          folyószámla költségtérítés (4.000 Ft/év), 

-          rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata, 

-          hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása. 

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.

 

A képzés a jelentkezők létszámától függően legkorábban 2018. március 01-jén indul a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt helyszínen.

 

Pályázati követelmények:

 

       betöltött 18. életév,

       cselekvőképesség, 

       magyar állampolgárság, 

       állandó belföldi lakóhely, 

       érettségi bizonyítvány, 

       büntetlen előélet, 

       fizikai alkalmasság, 

       pszichológiai alkalmasság, 

       egészségügyi alkalmasság, 

       pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése, 

       kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

       a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, 

       a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám), 

       a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

       érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni). 

 

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálat követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a Rendőrségről/Képzés/Pályázatok menüpontban érhetők el. 

 

A pályázatot

 

·         elektronikus úton a humszolg.csongradmrfk@csongrad.police.hu címre,

·         postai úton a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.) lehet megküldeni, vagy

·         személyesen a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnál lehet leadni.

 

A borítékra kérjük írják rá „Határrendész”.  

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-70-411-0952 mobil telefonszámon

 

·         hétfőtől csütörtökig 07.30-16.00 óra,

·         pénteken 07.30-13.30 óra között.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatják le.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat követően, kizárólag az „alkalmas” minősítéseket szerző pályázó vehet részt pályaalkalmassági elbeszélgetésen.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

       gépjárművezetői engedély megléte,

       angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

       harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sporttevékenység. 

 

A pályázó a felvételi eljárás eredményéről írásban kap értesítést. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

 

Szeged, 2018. január 12.