Tájékoztató közterületek átnevezésével kapcsolatbanTisztelt Lakosság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.


Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással fordult Önkormányzatunkhoz.

 

A felhívás szerint a Röszke Község közigazgatási területén lévő Felszabadulás utca elnevezés a Magyar Tudományos Akadémia MTA BTK-T / 1833-1-1/2012. számon, a Ságvári Endre utca elnevezés az MTA BTK-T / 1833-4-1/2012. számon, a Gorkij utca elnevezés pedig az MTA BTK-T / 5/2013. számon közreadott állásfoglalása szerint egyértelműen köthető a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez, így azok közterület elnevezésére nem használhatóak.

 

A felhívás tartalmazza továbbá, hogy a Magyar Tudományos Akadémia MTA BTK-T / 1833-6-1/2012. számú állásfoglalás szerint Marx Károlyról történő közterület elnevezés is aggályos, mivel a marxizmus-leninizmus révén nagymértékben kötődik a szovjet típusú önkényuralmi rendszerhez.

 

A képviselő-testület által megtett intézkedésről legkésőbb 2019. november 30. napjáig értesíteni kell a Kormányhivatalt.

 

A fentiekre tekintettel a Felszabadulás, a Ságvári Endre és a Gorkij utca esetén az elnevezés megváltoztatása kötelező.

 

Önkormányzatunk az elnevezések megváltoztatása előtt szeretné kikérni az érintett utcabeli lakosok véleményét.

 

A javaslatok begyűjtésére formanyomtatvány készült, mely a Polgármesteri Hivatalban és a Teleházban átvehető, illetve letölthető a www.roszke.hu honlapról.

 

A kitöltött formanyomtatványt kérjük 2019. szeptember 10-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalban vagy a Teleházban lévő gyűjtőládába.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük.

 

Röszke Község Önkormányzata


Kapcsolódó dokumentumok:
Felszabadulás utca átnevezésére vonatkozó javaslat
Ságvári Endre utca átnevezésére vonatkozó javaslat